álbum

Music and Language Starter For Toddlers (Ages 2 1/2 to 3)

27 Canciones (53 minutos) Publicado el 1 de enero de 2005
1
Little Baby Going To Bed
Ge Xiaolei; Yang Zhen; Zhao Ying
2:44
2
Xinjiang Dance
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
1:45
3
Giving A Red Flower To My Dear Mom
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
3:01
4
My Dear Mom
Zhao Ying; Zhou Haiyun
2:19
5
Little Horse Returning Home
Shen Dawei
1:41
6
Jump Over To Me
Jin Liyuan; Qiu Yang; Zhang Wanting; Zhao Ying
1:51
7
We Are Good Friends
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
2:19
8
Making A Phone Call
Qiu Yang; Yang Yi
2:20
9
We Cannot Pluck Flowers. Picture Books
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
1:51
10
Little Rabbit Xixi
Zhu Jing
1:33
11
Clapping Hands
Lin Wanjia; Zhou Weihao
2:24
12
Washing Hands. Washing Hair
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
1:28
13
Little Soldier
Luo Yuwen; Zhong Liang
1:30
14
Brushing The Teeth
Xueqian Street Kindergarten
1:48
15
Little Bear Washing Its Face
Duan Dian
2:07
16
Putting On Shoes. I Have Small Hands
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
1:35
17
I Also Want To Take A Bath
Zhu Jing
1:39
18
The Duckling
Hong Yingzi; Li Yuan; Shen Jiayuan
2:40
19
Swimming
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
1:41
20
Seeing A Doctor
Shen Dawei
1:28
21
Little Cat Mewing
Zhang Juanjuan; Zhang Liang
1:35
22
Little Cat. Oranges
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
1:42
23
Little Baby Building Block
Ge Xiaolei; Zhang Liang
1:35
24
Building Block. Folding Paper Rabbits. Stringing Beads
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
2:12
25
The Red Ball
Zhu Jing
1:58
26
The Doll
Ge Xiaolei; Qiu Yang
3:17
27
The Doll. We Are Good Friends
Shanghai Music Association Chamber Orchestra
1:24