álbum

Harem 5'li Boxset (Belly Dance Percussion)

67 Canciones (4 horas y 45 minutos) Publicado el 25 de diciembre de 2014
1
Darbuka Solo, Pt. 1
Harem
2:48
2
Hint
Harem
5:28
3
Darbuka Solo, Pt. 2
Harem
2:41
4
Vasil
Harem
5:30
5
Tabla Solo
Harem
2:32
6
Varda
Harem
4:43
7
Darbuka Solo, Pt. 3
Harem
3:30
8
Şiki Şiki Baba
Harem
2:40
9
Yaşar (Kemal Solo Ritm Kompozisyon)
Harem
5:16
10
Zennube
Harem
2:37
11
Darbuka Solo, Pt. 4
Harem
2:33
12
Armut Ağacı
Harem
6:05
13
Dub the Buka (Duba Mix)
Harem
5:00
14
Füdünkar (Trance)
Harem
5:54
15
Legendary
Harem
4:12
16
Orientmatic (Club Mix)
Harem
4:23
17
Habbeza (Trance Mix)
Harem
5:16
18
Anatolian Delux (Ethnic Mıx)
Harem
4:38
19
The End Legendary (Trance Mix)
Harem
8:07
20
Dub the Buka (Club Mix)
Harem
6:52
21
Authentic Style (Hippop Mix)
Harem
3:14
22
Nirvana (Rhythm Solo)
Harem
4:37
23
Sultana (Keman Solo)
Harem
4:30
24
Şehzade (Rhythm Solo)
Harem
3:21
25
Balkan Dreams (Keman Solo)
Harem
3:47
26
Fırtına (Rhythm Solo)
Harem
4:46
27
Hüzün (Klarnet Solo)
Harem
4:34
28
Üsküdar (Trompet Solo)
Harem
3:27
29
Introduction by Funky C
Harem
0:48
30
Harem Dechire
Harem
4:38
31
String the Buka
Harem
4:34
32
Turkish Delight
Harem
4:32
33
Shake On
Harem
5:24
34
Organic Beats
Harem
5:34
35
Gia (Hi) [feat. Despina Vandi]
Harem feat. Despina Vandi
4:14
36
Sultan's Beat
Harem
4:49
37
Guapo
Harem
5:56
38
Dub the Buka (Remix)
Harem
5:22
39
Orient Carnival
Harem
6:40
40
Virtual Voices
Harem
5:15
41
Jhariye's Dream
Harem
4:40
42
Clap the Suka
Harem
4:05
43
Sun Shine
Harem
4:51
44
Heart of Percussion
Harem
3:42
45
Enta Omri
Harem
3:49
46
Medusa
Harem
4:44
47
Touch the Buka
Harem
4:45
48
La Pasión Turca
Harem
4:09
49
Prophecy
Harem
4:34
50
Feel the Rhythm
Harem
4:56
51
In the Fairground
Harem
3:55
52
Dechire
Harem
4:45
53
Ethnic Vibes
Harem
4:03
54
Ringa Ringa
Harem
4:00
55
My Love
Harem
3:41
56
Sound of Darbuka
Harem
3:31
57
Sultan of Orient
Harem
3:54
58
Nihavent Oriental
Harem
3:26
59
Kıvrak Solo
Harem
2:36
60
Silk Road
Harem
3:30
61
Kurdi Oriental
Harem
4:06
62
Special Harem Solo, Pt. 1
Harem
2:50
63
To Miayee
Harem
3:30
64
Meşk-i Alem
Harem
3:52
65
Special Harem Solo, Pt. 2
Harem
2:15
66
Akpençe Percussion Performance
Harem
3:17
67
Hırçın Roman (Hüsnü in the Harem)
Harem
3:37