Bhai Paramjit Singh (Gayani Ji)
Álbum

Sukhmani Sahib Explained, Ashtpadi 16 (Language: Punjabi)

Bhai Paramjit Singh (Gayani Ji)

93 CANCIONES • 3 HORAS Y 20 MINUTOS • MAY 06 2018

1
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 1 (Original Mix)
03:23
2
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 2 (Original Mix)
02:20
3
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 3 (Original Mix)
01:45
4
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 4 (Original Mix)
01:49
5
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 5 (Original Mix)
01:37
6
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 6 (Original Mix)
01:40
7
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 7 (Original Mix)
02:36
8
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 8 (Original Mix)
02:02
9
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 9 (Original Mix)
02:15
10
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 10 (Original Mix)
01:59
11
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 11 (Original Mix)
02:10
12
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 12 (Original Mix)
02:20
13
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 13 (Original Mix)
03:30
14
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 14 (Original Mix)
01:59
15
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 15 (Original Mix)
02:09
16
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 16 (Original Mix)
02:06
17
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 17 (Original Mix)
01:40
18
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 18 (Original Mix)
02:08
19
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 19 (Original Mix)
02:01
20
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 20 (Original Mix)
01:55
21
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 21 (Original Mix)
01:57
22
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 22 (Original Mix)
01:36
23
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 23 (Original Mix)
02:33
24
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 24 (Original Mix)
01:41
25
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 25 (Original Mix)
02:41
26
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 26 (Original Mix)
02:03
27
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 27 (Original Mix)
01:56
28
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 28 (Original Mix)
02:38
29
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 29 (Original Mix)
02:14
30
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 30 (Original Mix)
02:21
31
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 31 (Original Mix)
01:45
32
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 32 (Original Mix)
02:48
33
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Na Rekh Na Rang Kichh Trih Gun Te Prabh Bhin - Nanak Tis Purakh Ka Kinne Ant Na Paya) Pt. 33 (Original Mix)
02:41
34
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 34 (Original Mix)
04:25
35
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 35 (Original Mix)
02:01
36
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 36 (Original Mix)
01:51
37
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 37 (Original Mix)
01:49
38
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 38 (Original Mix)
01:13
39
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 39 (Original Mix)
01:57
40
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 40 (Original Mix)
02:33
41
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 41 (Original Mix)
02:20
42
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 42 (Original Mix)
02:07
43
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 43 (Original Mix)
01:48
44
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 44 (Original Mix)
02:04
45
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 45 (Original Mix)
01:52
46
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 46 (Original Mix)
02:55
47
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 47 (Original Mix)
03:09
48
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 48 (Original Mix)
02:40
49
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 49 (Original Mix)
01:57
50
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 50 (Original Mix)
02:03
51
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 51 (Original Mix)
02:33
52
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 52 (Original Mix)
01:35
53
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 53 (Original Mix)
01:52
54
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 54 (Original Mix)
02:07
55
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 55 (Original Mix)
03:02
56
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 56 (Original Mix)
01:36
57
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 57 (Original Mix)
01:47
58
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 58 (Original Mix)
02:07
59
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 59 (Original Mix)
02:08
60
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 60 (Original Mix)
01:29
61
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 61 (Original Mix)
01:43
62
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 62 (Original Mix)
01:38
63
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 63 (Original Mix)
02:03
64
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 64 (Original Mix)
01:36
65
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 65 (Original Mix)
01:52
66
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 66 (Original Mix)
02:15
67
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 67 (Original Mix)
01:18
68
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 68 (Original Mix)
01:57
69
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Ja Ke Lila Ke Mitt Nahi - Nanak Chauthe Pad Meh So Jan Gati Paye) Pt. 69 (Original Mix)
01:04
70
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 70 (Original Mix)
04:09
71
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 71 (Original Mix)
02:17
72
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 72 (Original Mix)
01:58
73
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 73 (Original Mix)
02:31
74
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 74 (Original Mix)
02:07
75
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 75 (Original Mix)
01:44
76
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 76 (Original Mix)
02:22
77
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 77 (Original Mix)
01:57
78
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 78 (Original Mix)
01:19
79
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 79 (Original Mix)
01:32
80
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 80 (Original Mix)
01:50
81
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 81 (Original Mix)
02:22
82
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 82 (Original Mix)
02:46
83
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 83 (Original Mix)
02:14
84
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 84 (Original Mix)
01:38
85
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 85 (Original Mix)
02:42
86
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 86 (Original Mix)
02:57
87
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 87 (Original Mix)
02:50
88
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 88 (Original Mix)
02:08
89
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 89 (Original Mix)
02:23
90
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 90 (Original Mix)
01:53
91
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 91 (Original Mix)
01:49
92
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 92 (Original Mix)
01:37
93
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 16 (Roop Sat Ja Ka Sat Asthan - Gur Parsad Nanak Phal Pawe) Pt. 93 (Original Mix)
02:46

0:00