Hana Svobodová, Jindřich Jindrák, Naděžda Kniplová, Vilém Přibyl, Dalibor Jedlička, Zdeněk Švehla, Antonín Švorc, Jaroslav Horáček, Milan Malý, Jaroslav Krombholc, Prague National Theatre Chorus, Prague National Theatre Orchestra
12
Dalibor, ., Act I, Scene 1: "Opuštěného sirotka malého" (Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
05:03
3
Dalibor, ., Act I, Scene 1: "Příchod krále a soudců (pochod)"
02:19
4
Dalibor, ., Act I, Scene 2: "Již víte, jak to krásné království" (Vladislav, český král)
03:22
5
Dalibor, ., Act I, Scene 3: "Již uchopte se slova" (Vladislav, český král, Milada, sestra purkrabího ploskovického, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
03:19
6
Dalibor, ., Act I, Scene 3: "Pohasnul den" (Vladislav, český král, Milada, sestra purkrabího ploskovického, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
06:23
7
Dalibor, ., Act I, Scene 4: "Jaký to zjev" (Vladislav, český král, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
01:24
8
Dalibor, ., Act I, Scene 4: "Zapírat nechci, nejsemť zvyklý lháti" (Dalibor, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
05:34
9
Dalibor, ., Act I, Scene 4: "Zločinem tak pomáhals sobě sám!" (Dalibor, Vladislav, český král, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
02:57
1011
Dalibor, ., Act I, Scene 5: "U svých mne zde vidíte nohou" (Vladislav, český král, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
03:27
12
Dalibor, ., Act I, Scene 6: "Jaká to bouře ňadra mi plní" (Milada, sestra purkrabího ploskovického, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
03:21
13
Dalibor, ., Act II, Scene 1: "Ba nejveselejší je tento svět"
03:24
14
Dalibor, ., Act II, Scene 1: "Dle této písně" (Vítek, posel Daliborův, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
02:35
15
Dalibor, ., Act II, Scene 1: "Je Daliborův osud tobě znám!" (Vítek, posel Daliborův, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
02:17
16
Dalibor, ., Act II, Scene 2: "Oh, Yes, the Gayest Is This Our World" (Vítek, posel Daliborův, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
05:00
17
Dalibor, ., Act II, Scene 1: "Here Greatest Vigilance Is Needed" (Budivoj, velitel královské hradní stráže, Beneš, žalářník)
06:00
18
Dalibor, ., Act II, Scene 2: "Oh, How Saddening Is a Jailer´s Life, How Hard" (Beneš, žalářník)
02:40
19
Dalibor, ., Act II, Scene 3: "Everything´s Ready" (Beneš, žalářník, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
04:45
20
Dalibor, ., Act II, Scene 4: "Oh, Goodness!" (Milada, sestra purkrabího ploskovického)
02:47
21
Dalibor, ., Act II, Scene 5: "Here is the Violin!" (Beneš, žalářník, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
02:15
22
Dalibor, ., Act II: "Change of Stage 2"
05:40
23
Dalibor, ., Act II, Scene 1: "It Was He Again?" (Dalibor)
04:14
24
Dalibor, ., Act II, Scene 2: "Accept, I Beg, This Trifle from My Hand" (Dalibor, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
03:14
25
Dalibor, ., Act II, Scene 2: "Dalibor, I Beg Your Pardon" (Dalibor, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
03:24
26
Dalibor, ., Act II, Scene 2: "Oh, Unspeakable Charm of Love" (Dalibor, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
05:33
27
Dalibor, ., Act III, Scene 1: "Glorious King" (Budivoj, velitel královské hradní stráže)
03:18
28
Dalibor, ., Act III, Scene 1: "It Will Be Near to Forty Years" (Beneš, žalářník)
04:02
29
Dalibor, ., Act III, Scene 2: "At This Late Hour" (Vladislav, český král)
05:31
30
Dalibor, ., Act III, Scene 2: "Are Now You Ready?" (Vladislav, český král)
05:23
31
Dalibor, ., Act III, Scene 3: "Change of Stage 1, It´s the Third Night" (Dalibor)
03:19
32
Dalibor, ., Act III, Scene 4: "Oh, Heaven! He Shook His Chains!" (Dalibor, Budivoj, velitel královské hradní stráže)
05:30
33
Dalibor, ., Act III, Scene 4: "Let so It Be!" (Dalibor)
03:39
34
Dalibor, ., Act III: "Change of Stage 2"
01:52
35
Dalibor, ., Act III, Scene 5: "No Trace as Yet of Our Convened Signal?" (Vítek, posel Daliborův, Milada, sestra purkrabího ploskovického, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
04:55
36
Dalibor, ., Act III, Scene 6: "Milada!" (Dalibor, Milada, sestra purkrabího ploskovického)
03:09
37
Dalibor, ., Act III, Scene 6, 7: "Oh, Behold This Tender Rosebud, Enemy Troops" (Dalibor, Budivoj, velitel královské hradní stráže, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
04:16
℗© Supraphon A.s.

0:00