álbum

FINAL FANTASY XV Original Soundtrack Volume 2【1/2】

84 Canciones (4 horas y 57 minutos)
1
Shield of the King - Theme of EPISODE GLADIOLUS
Keiichi Okabe
2:16
2
Steeling My Resolve
Tetsuya Shibata
3:50
3
Taelpar Crag
Yoshino Aoki
4:10
4
The Spirits Converge
Tetsuya Shibata
3:34
5
The Trials of the Shield
Tetsuya Shibata
3:29
6
Battle on the Big Bridge (EPISODE GLADIOLUS Version)
Nobuo Uematsu
5:52
7
Of Muscle and Mettle
Yoko Shimomura
2:27
8
Scar on My Pride
Nobuo Uematsu
0:44
9
A Frozen Soul
Naoshi Mizuta
4:42
10
Prompto's Solitude
Naoshi Mizuta
3:07
11
Beckoned by Darkness
Yoko Shimomura
1:14
12
Orbital Instability - Extended Mix
Naoshi Mizuta
6:23
13
Trigger
Yoshitaka Suzuki
5:32
14
Coffee and Contemplation
Yoshitaka Suzuki
3:05
15
Where None Dare Tread
Yoshitaka Suzuki
1:56
16
Helix of Insanity
Yoshitaka Suzuki
1:41
17
Lost in the Snow
Yoshitaka Suzuki
3:41
18
The Fire Within
Naoshi Mizuta
4:56
19
Identity
Yoshitaka Suzuki
1:11
20
Moving Forward
Naoshi Mizuta
2:04
21
Sound of My Heart
Yoshitaka Suzuki
4:21
22
Face the Music
Yoshitaka Suzuki
4:03
23
In a Trance
Yoshitaka Suzuki
4:09
24
Crazy Motorsleigh
Yoshitaka Suzuki
3:06
25
Orbital Instability
Naoshi Mizuta
4:51
26
Aberrant Experiment
Yoshitaka Suzuki
5:28
27
Sins of the Father
Yoshitaka Suzuki
4:54
28
My Life to Live
Yoshitaka Suzuki
1:04
29
Home Sweet Home - Theme of EPISODE PROMPTO
Naoshi Mizuta
3:14
30
Descent into Darkness
Tsutomu Narita
4:41
31
Choosing Hope - City of Light
Nobuo Uematsu
6:10
32
Hunters' Haven
Tai Tomisawa
3:15
33
Hunting for a Thrill
Tadayoshi Makino
3:43
34
On the Defensive
Yoshitaka Suzuki
4:29
35
Urgent Mission
Yoshitaka Suzuki
3:36
36
The Clock Is Ticking
Tadayoshi Makino
4:11
37
A Daunting Challenge
Tadayoshi Makino
4:24
38
COMRADES Fanfare
Nobuo Uematsu
0:30
39
Cheers!
Tomomichi Takeoka
2:48
40
Let There Be Light
Yoshitaka Suzuki
1:49
41
Lodes of Fun
Yoshitaka Suzuki
1:37
42
Rise and Shine
Yoshitaka Suzuki
3:51
43
A Clash of Swords
Nobuo Uematsu
6:00
44
The Wrath of Swords
Tsutomu Narita
7:06
45
Choosing Hope
Nobuo Uematsu
6:18
46
NOCTIS - Those Who Follow
Yoko Shimomura
0:59
47
EPISODE IGNIS - The Main Theme
Yasunori Mitsuda
2:34
48
Stress in Solitude
Tadayoshi Makino
3:51
49
Spelldaggers
Tadayoshi Makino
3:25
50
Altissia Under Siege
Yasunori Mitsuda / Tadayoshi Makino
3:50
51
Rest Up, Ignis
Yasunori Mitsuda
2:05
52
The Bladed Tactician
Yasunori Mitsuda / Tadayoshi Makino
3:45
53
Clash on the Waves
Yoko Shimomura
3:39
54
A United Front
Yasunori Mitsuda
2:56
55
To Each Their Calling
Yasunori Mitsuda
3:33
56
A Tear-Stained Sword
Yasunori Mitsuda / Tadayoshi Makino
4:08
57
Theme of RAVUS
Yasunori Mitsuda
2:12
58
Forbidden Flames
Yasunori Mitsuda / Tadayoshi Makino
1:11
59
The Blazing Tactician
Yasunori Mitsuda / Tadayoshi Makino
3:31
60
Badge of Honor
Yasunori Mitsuda
1:24
61
A Lightless Journey
Yasunori Mitsuda
5:16
62
ARDYN III
Yoko Shimomura
3:00
63
As Friend and Brother
Yasunori Mitsuda / Tadayoshi Makino
0:59
64
Become the Fire
Yasunori Mitsuda / Tadayoshi Makino
5:13
65
Captive in Cobalt
Tadayoshi Makino
1:30
66
Ashes to Ashes
Yasunori Mitsuda / Tadayoshi Makino
4:25
67
Wicked Laughter
Yoko Shimomura / Yasunori Mitsuda
1:35
68
My Humblest Desire
Nobuo Uematsu / Tadayoshi Makino
2:17
69
Apocalypsis Magnatus
Yoko Shimomura
5:00
70
Over the Waves - At Anchor
Yoshino Aoki
4:08
71
Bismarck, God of the Sea
Yoshino Aoki
4:16
72
Dirt Track Trials
Tetsuya Shibata
4:11
73
Return of the King
Nobuo Uematsu
1:51
74
A Warm Welcome
Yoko Shimomura
1:23
75
Insomnia Ablaze
Yoko Shimomura
5:07
76
Veiled in Black (Insomnia Arrangement)
Yoko Shimomura
3:00
77
Omega
Yoshitaka Suzuki / Nobuo Uematsu
6:47
78
Omega - Limit Break
Yoshitaka Suzuki
2:14
79
Cerberus
Yoshitaka Suzuki
5:27
80
Advent of the Apocalypse
Yoko Shimomura
4:05
81
Es it foron! - A Prayer
Yoshitaka Suzuki
4:42
82
Encelevenemus - Kingly Compassion
Yoko Shimomura
8:25
83
The Founder King's Hope
Yoko Shimomura
0:33
84
Moonlit Melodies
Yoko Shimomura
3:56