VARIOUS ARTISTS

Shabbat Anthology, Vol. VI

VARIOUS ARTISTS

32 SONGS • 1 HOUR AND 17 MINUTES • MAY 01 2012

1
Candle Blessing for Shabbat
01:02
2
How Good and Lovely - Mah Tovu
03:53
3
Y'did Nefesh
02:14
4
Shabbat Hamalkah
02:45
5
Shalom Aleichem
02:15
6
Lamdeini, Elohai
02:19
7
Maariv Aravim
03:46
8
Hashkiveinu (Friend)
03:01
9
Hashkiveinu (Glaser)
02:00
10
V'sham'ru
02:31
11
Yism'chu
01:56
12
Adonai S'fatai
02:18
13
Modim Anachnu Lach
04:06
14
R'tzeih - V'techezenah
02:42
15
Shalom Rav
02:28
16
17
Yih'yu L'ratzon - Oseh Shalom
02:11
18
Oseh Shalom
01:59
19
Yih'yu L'ratzon (Nelson)
02:30
20
Yih'yu L'ratzon (Shukiar)
02:38
21
Elohai N'shamah
03:07
22
Baruch She'amar
02:06
23
Hal'lu Yah
01:55
24
Yotzeir Or
04:05
25
V'haeir Eineinu
02:17
26
Sim Shalom
01:33
27
Sim Shalom
03:46
28
A Prayer for Healing
00:58
29
Torat Adonai
01:38
30
Prayer of Thanksgiving
00:56
31
The Blessing of Memory
02:26
32
Hamotzi Lechem Min Haaretz (Blessing Over Bread)
00:41
℗ 2012 Erik Contzius © 2012 Transcontinental Music Publications