Ελένη Κώστογλου, Κώστας Πολίτης, Χαράλαμπος Βασιλειάδης, Στέλιος Χρυσίνης