Κώστας Ρούκουνας, Γιώργος Πετροπουλέας, Κώστας Καρίπης