Στελλάκης Περπινιάδης, Σταύρος Παντελίδης, Κώστας Καρίπης