Νότα Καλέλλη, Παναγιώτης Τούντας, Στελάκης Περπινιάδης