Στυλιανός Καζαντζίδης, Ελένη Κώσογλου, Αντώνης Κλειδωνιάρης