Martha Elefteriadu, Tena Elefteriadu, Tomáš Háša, Plameny, soubor ÚV SSM