Tanpopo Children Chorus / Conductor:Yasuko Kojima/Piano:Keiko Yoshida