Yasushige Tanaka, Ichikawa Shiritsu Shiohama Chugakko Gasshobu, Pace Cantare & Tomoko Iwanade