Temptat pel maligne

Sala 113. Històries Arxivades

02-12-2022 • 25 mins

Durant molts segles els crims eren castigats amb penes que ara ens semblen terribles perquè es volia escarmentar als seus responsables. A Barcelona, el juliol de 1612, es va viure un cas que ha deixat un curiós rastre documental.

Al final d’aquest capítol, a la secció Arxiu Adjunt, l’Antònia Folguera, periodista i curadora musical, ens explica allò que li han suggerit els fets narrats en aquesta història.

Si vols consultar el document original conservat a l’Arxiu Municipal de Barcelona, cal cercar l’expedient CAT AHCB CCAM, Pergamins 01/1A-2595.

Per llegir i veure les imatges d’aquesta història consulta el capítol al web de https://patrimoni.gencat.cat/ca/sala113

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sala113/message