El cercador de notícies de Google ha reobert avui a Espanya - 22/06/22

La net d'Albert Cuesta

22-06-2022 • 4 minutos


Després de gairebé vuit anys d'absència, Google News ha reobert avui l'accés des d'Espanya, coincidint amb el redisseny del servei a escala mundial amb ocasió del vintè aniversari de la seva creació.