De Staat van het strafrecht

Rechtspraak

In deze maandelijkse podcast bespreken senior strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur strafrecht Margje van Weerden actuele ontwikkelingen in het strafrecht. read less
GovernmentGovernment
Aflevering 13: 30 Jaar na de IRT-affaire: terug bij af?
27-10-2023
Aflevering 13: 30 Jaar na de IRT-affaire: terug bij af?
Dertig jaar geleden stond het land op zijn kop vanwege de IRT-affaire. ‘Een crisis in de opsporing!’, zo concludeerde de commissie van Traa. Hoe zat het ook alweer? Wat waren de belangrijkste lessen van Van Traa? Volgen we die nog of herhaalt de geschiedenis zich? In deze aflevering zetten strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur Margje van Weerden uiteen wat de IRT-affaire was, wat de conclusies van Van Traa waren en bespreken ze of de lessen van toen nog gevolgd worden. Daarbij gaan ze specifiek in op de inzet van de criminele burgerinfiltrant. Ook is er natuurlijk een actualiteitenrubriek waarin wordt ingegaan op het arrest van de HR in de Thijs H-zaak en op de vraag wat er gebeurt als je als advocaat het uitroepen van de zaak niet hoort. Ten slotte beantwoorden Jacco en Margje een vraag van een luisteraar, over de Gifmoord-zaak. Deze aflevering is het eerste deel van een tweeluik: In de volgende aflevering staan de kroongetuige en de MrBig-methode centraal. Besproken informatie en links: Arrest HR in Thijs H: Veroordeling van Thijs H. wegens drievoudige moord blijft in stand (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/oktober/veroordeling-thijs-wegens-drievoudige-moord-blijft-stand/) - Hoge Raad Conclusie AG 5/9/2023; ECLI:NL:PHR:2023:719, Parket bij de Hoge Raad, 22/00289 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:PHR:2023:719) (rechtspraak.nl) Het rapport van de commissie Van Traa: Rapport 'Inzake opsporing' van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden - Enquête Opsporingsmethoden (https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ag2fq9wzc) - Parlementaire monitor Het rapport van de commissie Sorgdrager (waarborgen werken onder dekmantel): Politie | Tweede Kamer der Staten-Generaal (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z17980&did=2023D43377) Mogelijk komt er nog een vervolg, want de klus van commissie zit er nog niet op. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden: wetten.nl - Regeling - Aanwijzing opsporingsbevoegdheden - BWBR0035498 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0035498/2014-09-01) (overheid.nl) Circulaire bijzondere opsporingsgelden: wetten.nl - Regeling - Circulaire bijzondere opsporingsgelden - BWBR0036094 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0036094/2015-01-01) (overheid.nl) Brief minister van Justitie 10/3/03: Kamerstuk 27834, nr. 28 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27834-28.html) (officielebekendmakingen.nl) Motie Kalsbeek-Jasperse: Kamerstuk 25403, nr. 33 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25403-33.html) (officielebekendmakingen.nl) Motie Recourt: Motie Recourt c.s. over de inzet van een criminele burgerinfiltrant - Rechtsstaat en Rechtsord (https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vji7c42g56r7)e - Parlementaire monitor Vonnis Rb NN (Vidar): ECLI:NL:RBNNE:2022:3287, Rechtbank Noord-Nederland, 18/730071-20 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:3287&showbutton=true&keyword=RBNNE%253a2022%253a3287&idx=1) (rechtspraak.nl) (1 van de vonnissen) Vonnis Rb ZWB (Gifmoord): Verdachte overleden: rechtbank verklaart OM niet-ontvankelijk (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Verdachte-overleden-rechtbank-verklaart-OM-niet-ontvankelijk-.aspx) (rechtspraak.nl)
Aflevering 12: Wraak de partijdige strafrechter!
21-02-2023
Aflevering 12: Wraak de partijdige strafrechter!
In deze aflevering bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafadvocaat) Margje van Weerden het thema ‘wraking’. De strafrechter moet de zaak onpartijdig beoordelen. Als de verdachte meent dat de rechter vooringenomen is, kan hij een wrakingsverzoek indienen. Ook is er weer de vaste actualiteitenrubriek en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar. Besproken informatie en links: Links: * Kamerbrief over aanbevelingen Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/03/tk-aanbevelingen-evaluatie-besluit-adviescollege-levenslanggestraften) * Wrakingskamer Hoge Raad: verzoek tot wraking van alle raadsheren in de strafkamer ongegrond (https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2018/wrakingskamer-hoge-raad-verzoek-wraking-alle-raadsheren-strafkamer/) * Verschonings- en wrakingsprotocollen op rechtspraak.nl (https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/paginas/verschoning-en-wraking.aspx) * Wetvoorstel over verkoop en dragen van gebruiksmessen roept veel vragen op (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetvoorstel-over-verkoop-en-dragen-van-gebruiksmessen-roept-veel-vragen-op.aspx) Uitspraken * Cassatie in belang der wet. Beschikking wrakingskamer Hof inhoudende toewijzing verzoek tot wraking voorzitter en leden strafkamer Hof (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:1413) * Cassatie in belang der wet. Beschikking wrakingskamer Rb inhoudende niet in behandeling nemen verzoek tot wraking van leden wrakingskamer. Kan wrakingskamer wrakingsverzoek wegens misbruik van recht buiten behandeling laten (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:1770) * Wrakingsprocedure (art. 512 Sv). Wraking van alle leden van de strafkamer van de Hoge Raad. (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2018:2397) * Beoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2021:370) * Mondeling verzoek tot wraking (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2010:BN9409) * De rechtbank wijst het verzoek tot wraking toe (https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2010:BO1532)
Aflevering 11: Procesafspraken...en hoe nu verder?
13-11-2022
Aflevering 11: Procesafspraken...en hoe nu verder?
Op 27 september 2022 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over procesafspraken. In deze aflevering bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de laatste ontwikkelingen op het gebied van procesafspraken en blikken ze vooruit naar de procesafspraken van de toekomst. Natuurlijk is er ook een actualiteitenrubriek en beantwoorden ze weer een vraag van een luisteraar. Extra informatie: Brandbrief https://vanboomadvocaten.nu/brandbrief-strafrechtadvocatuur/ Motie Sneller https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z14299&did=2022D29449 Reactie minister motie Sneller https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022D37434&did=2022D37434 Wet seksuele misdrijven https://www.tweedekamer.nl/debatenvergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A08071 HR procesafspraken https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/september/hoge-raad-procesafspraken-strafzaken-toelaatbaar-inachtneming/ Procureur procesafspraken https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/juni/pg-hoge-raad-procesafspraken-strafzaken-voorwaarden-toelaatbaar/ Rechtbank Rotterdam vonnis en processen-verbaal https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12699 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12525 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:11391 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:9953 Rechtbank Limburg https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/4-veroordelingen-op-basis-van-afdoeningsvoorstellen-van-Openbaar-Ministerie-en-advocaten.aspx Rechtbank Haarlem uitspraak https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:6845 Artikel: Overeenstemming en afstemming in het strafproces met oog voor ieders belangen Een kwestie van doen, Jacco Janssen en Alrik de Haas https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/BSb/2022/4/BSb2666-69012022003004_007 Eerste vonnis in STMK-zaak van 7 november 2023 (SMTK = Snelle Toekomstgerichte Meervoudige Kamerzitting) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:9523 Artikel Rijnmond STMK-zitting https://www.rijnmond.nl/nieuws/1574122/drugsuithalers-onder-druk-gezet-door-zware-jongens-nu-doe-je-wat-voor-ons-zeiden-ze Artikel Advocatenblad STMK-zitting https://www.advocatenblad.nl/2022/11/09/proef-met-snelle-rechtspraak-in-rotterdam/