El cor del president

Sala 113. Històries Arxivades

13-01-2023 • 28 mins

Una de les històries més impactants de la Catalunya republicana la va protagonitzar el president Francesc Macià després de mort. Aquest és el periple del seu cor i del rastre documental que en conserven els arxius.

Al final d’aquest capítol, a la secció Arxiu Adjunt, Mariola Dinarès, periodista i escriptora sobre noves tecnologies, ens explica allò que li han suggerit els fets narrats en aquesta història.

Si vols consultar el document original conservat a l’Arxiu Central Administratiu del Departament de Presidència, el trobareu a l’expedient administratiu de retorn del cor, ref. AAPRE-0016592-28523731.

Per llegir i veure les imatges d’aquesta història consulta el capítol al web de https://patrimoni.gencat.cat/ca/sala113

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sala113/message