L'espia disfressat

Sala 113. Històries Arxivades

15-07-2022 • 27 mins

A vegades els dipòsits dels Arxius conserven documents que semblen trets d’una novel·la i de seguida fan volar la imaginació de qui els consulta. No cal que sigui res gaire complicat. Amb una sola fotografia és suficient per començar a fer-se preguntes i mirar d’entendre quins van ser els seus protagonistes.

Al final d’aquest capítol, a la secció Arxiu Adjunt, la Montse Rodríguez, dramaturga, creativa i professora d’interpretació, ens explica allò que li han suggerit els fets narrats en aquesta història.

Si vols consultar el document original conservat a l’Arxiu Municipal de Roses, cal cercar l’expedient Fons Ajuntament de Roses, sèrie 1.6.2. Expedients de causes. Plets i judicis. Sol·licitud d'anul·lació de l'ordre d'expulsió d'Espanya de Luigi Morini Boveri.

Per llegir i veure les imatges d’aquesta història consulta el capítol al web de https://patrimoni.gencat.cat/ca/sala113

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sala113/message