El bruixot de Terrassa

Sala 113. Històries Arxivades

01-07-2022 • 23 mins

En un temps en què la sanitat pública era una utopia i la gent no tenia diners per pagar-se un metge, sempre hi havia persones que intentaven treure profit de la misèria dels altres. Eren personatges sense cap tipus de formació que tractaven als pacients amb uns remeis que, a vegades, podien tenir greus conseqüències.

Al final d’aquest capítol, a la secció Arxiu Adjunt, la Dàlia Rajmil Bonet, periodista i llibreta de La Tribu, ens explica allò que li han suggerit els fets narrats en aquesta història.

Per llegir i veure les imatges d’aquesta història consulta el capítol al web de https://patrimoni.gencat.cat/ca/sala113

Si vols consultar el document presencialment a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental- Arxiu Històric de Terrassa, pregunta per l’expedient “CAT ACVOC-AHT, 1/1 Ajuntament de Terrassa, Disciplina i Salut Pública, expedient de 1892”.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/sala113/message